• Novinka
Zmiešavací hrot pre chemické kotvenie

Zmiešavací hrot pre chemické kotvenie

BO-HRO1
Na sklade
0,42 €
s DPH
  • zmiešavací hrot vhodný pre chemické kotvy BO-POL300 a BO-POL400
 

BCR 300 POLY SF-300ml, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

SK-POLYESTER, BEZ STYRÉNU –

H319 – spôsobuje podráždenie očí

H315 – spôsobuje podráždenie pokožky

H317 – môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu

P102 – držte mimo dosahu detí

P264 – po použití si dôkladne umyte ruky

P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 – pri použití noste ochranné rukavice/oblečenie/ochranu tváre a očí

P302+P352 – po kontakte s kožou si dôkladne umyte ruky s mydlom a vodou

P333+P313 – pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

POZOR! Obsahuje 2-hydroxyetyl metakrylát,benzoilperoxid

Hmotnosť
0,002 kg
Zloženie
Polyesterové
Žiadne recenzie
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.

Tento web používa súbory Cookies,
prostredníctvom ktorých Vám môžme
poskytovať lepšie funkcie.