Zmiešavací hrot pre chemické kotvenie
Zmiešavací hrot pre chemické kotvenie

Zmiešavací hrot pre chemické kotvenie

BO-HRO1
Na sklade
0,54 €
s DPH
  • zmiešavací hrot vhodný pre chemické kotvy BO-POL300 a BO-POL400
 

BCR 300 POLY SF-300ml, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

SK-POLYESTER, BEZ STYRÉNU –

H319 – spôsobuje podráždenie očí

H315 – spôsobuje podráždenie pokožky

H317 – môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu

P102 – držte mimo dosahu detí

P264 – po použití si dôkladne umyte ruky

P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 – pri použití noste ochranné rukavice/oblečenie/ochranu tváre a očí

P302+P352 – po kontakte s kožou si dôkladne umyte ruky s mydlom a vodou

P333+P313 – pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

POZOR! Obsahuje 2-hydroxyetyl metakrylát,benzoilperoxid

Hmotnosť
0,002 kg
Zloženie
Polyesterové
75 ks.
No reviews

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, si kúpili aj tieto:

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.