Autorizovaná montáž SAVER


Autorizovaná montáž od nás...


Naši technici pravidelne absolvujú školenia, organizované priamo výrobcami značiek, ktoré nájdete v našej ponuke. Môžme Vám teda garantovať autorizovanú montáž, servis či poradenstvo a poskytujeme plnú zákonom stanovenú záruku. Za našou prácou si stojíme. 

Autorizovaná montáž od nás obsahuje:

  • Dopravu zaridenia priamo k vám v rámci regiónu Košíc a Košíc okolia
  • Prípravu nevyhnutnú k bezproblémovej montáži*
  • Odbornú montáž zariadenia
  • Zaškolenie v súvislosti s údržbou a bezporuchovým používaním zariadenia

Všetky nami ponúkané produkty a zariadenia podliehajú zákonnej 2-ročnej záruke. Tá je však obmedzená v prípade montáže alebo neodbornej manupulácie zo strany zákazníka.

* Príprava nevyhnutná k bezproblémovej montáži nezahŕňa hrubé stavebné úpravy (betonáž, sekanie a pod.)