Pohony posuvných brán


Pohony posuvných brán


Posuvné brány sú najvhodnejším riešením vstupov šetriace priestor a ponúkajúce dokonalý užívateľský komfort. Ponúkame vám široký sortiment pohonov s možnosťou využitia pre akýkoľvek typ brány.

Výber vhodného typu pohonu sa zvolí podľa konštrukcie a váhy posuvného krídla s primeranou rezervou pre prípadné náročnejčie klimatické podmienky alebo intenzívnu prevádzku.

Riadiace elektroniky pre pohony krídlových brán umožňujú pripojenie ľubovolných ovládacích prvkov od jednoduchého tlačidla, cez kľúčový ovládač, kódovú klávestnicu, snímač bezkontaktných kariet až po diaľkové ovládanie.

Brány je tiež možné vybaviť ďalšimi prvkami pre zvýšenie bezpečnosti pre lepšiu ochranu majetku a ľudí. Medzi ochranné prvky patria:

  • fotobunky obmedzujúce pohyb brány v prípade detekcie prekážky
  • nárazové bezpečnostné rebrá na krídlach brány brániace privretiu
  • svetelný maják pre upozornenie na výjazd vozidla

Všetky pohony od firmy CAME sú označené značkou EN tested a spĺňajú najprísnejšie európske bezpečnostné normy.


BX privátne alebo priemyselné brány (400 - 600 kg)

Pohony série BX sú ideálnym riešením pre apartmánové domy a rezidenčné zóny. Vďaka novej ovládacej elektronike spĺňajú všetky legislatívne normy. Možnosti individuálnych riešení začínajú 230V verziou až po nízkonapäťové 24V verzie a motory pre intezívnu prevádzku.


BK priemyselné brány s intenzívnou prevádzkou (800 - 2200 kg)

Pohon je určený pre obsluhu posuvných brán pre apartmánové domy a rezidenčné štvrte, priemyselné a verejné zóny. Je absolútnou špičkou pokiaľ ide o služby a bezpečnosť. . Vyrába sa v 9-tich verziách pre pokrytie najrôznejších požiadaviek týkajúcich sa veľkosti, váhy a intenzity prevádzky posuvnej brány.


BY priemyselné superťažké vstupné brány (do 3500 kg)

Tento model je ideálnym riešením pre veľkorozmerné krídla posuvných brán, priemyselných vstupných brán, a to pre svoj výkon a spoľahlivosť. Elektronika novej generácie umožňuje programovanie brány pre čiastočné otvorenie, kontrolu riadeného fungovania bezpečnostných prvkov a automatické zablokovanie ovládania v prípade výskytu prekážok v zóne brány.