Posuvná brána - samonosná


Posuvné brány - charakteristika


Posuvné brány predstavujú ideálne riešenie pre uzatváranie vstupov bez ohľadu na to, či ide o rodinný dom alebo vstup do priemyselného areálu. Ide o technické riešenie, ktoré najviac šetrí priestor pred aj za otvorom brány a umožňuje jeho bezproblémové využitie.

Krídlo poprípade krídla posuvnej brány sa zasúvajú do priestoru pozdĺž pevnej časti oplotenia alebo múru pozemku a nezasahujú tak do priestoru v okolí vjazdu. V prípade ak je priestor pre  zasunutie brány menší ako šírka vjazdu, dá sa tento problém do určitej miery vyriešiť teleskopickou posuvnou bránou. V tomto prípade je krídlo brány zložené z dvoch dielov zasúvajúcich sa za seba počas otvárania brány.

Brána môže byť doplnená o viaceré zariadenia poskytujúce zvýšenú bezpečnosť pre vozidlá a chodcov. Fotobunky snímajúce pohyb objektov v priestore pohybu brány alebo citlivé dotykové rebrá inštalované na brány umožnia predchádzať poškodeniu vášho majetku alebo zraneniu osôb.

Pohyb posuvných brán sa uskutočňuje prostredníctvom samonosného mechanizmu, alebo sa brána pohybuje na kolieskach po pojazdovej koľajnici.


Samonosná posuvná brána

Samonosná posuvná brána je najlepším riešením z hľadiska jednoduchosti obsluhy, životnosti a náročnosti na údržbu. Vyžaduje však najviac priestoru po stranách vstupného otvoru a tak z hľadiska priestorových obmedzení nie je možné inštalovať ju v každej situácii.

Pohyb brány sa uskutočňuje prostredníctvom samonosného mechanizmu a krídlo je vedené nad úrovňou zeme. Samonosná brána nevyžaduje pojazdovú koľajnicu ani kolieska pre svoj pohyb. Z dôvodu vyváženia však musí byť samotné krídlo asi o 1/3 dlhšie ako je vstupný otvor a teda aj samotný priestor, kde sa krídlo po otvorení zasunie musí byť dostatočne veľký.

  • výhodou samonosnej brány sú menšie náklady na betonárske práce, pretože vzhľadom na riešenie treba zabezpečiť len hrubý betónový podklad pod samotným mechanizmom
  • ďaľšou výhodou je, že samonosná brána nie je náchylná na malé prekážky v priestore vjazdu (prach, kamienky, sneh) na rozdiel od posuvnej brány na kolieskach, ktorá vyžaduje pravidelné čistenie pojazdovej koľajnice  
  • nevýhodou je veľkosť krídla brány, ktorá je podstatne väčšia ako v prípade posuvnej brány na vodiacich kolieskach a teda aj náročnosť na priestor do ktorého sa brána odsúva. S veľkosťou brány súvisia aj väčšie náklady na materiál v prípade samonosnej vyvažovacej konštrukcie.

Posuvná brána na vodiacich kolieskach

Druhou možnosťou je posuvná brána, ktorej pohyb sa uskutočňuje po pojazdnej koľajnici pomocou koliesok uchytených na spodnej strane krídla brány. Voľba vhodného pojazdu a mechanizmu sa vypočíta na základe dĺžky a váhy krídla brány.
    ●  výhodou tohto riešenia je, že celková dĺžka krídla brány je len o niečo dlhšia ako samotný otvor prejazdu, čo umožňuje odsunutie krídla do menšieho priestoru ako v prípade samonosnej brány
    ●  nevýhodou je nutnosť významnejších betonárskych prác pozdĺž celej pojazdovej koľajnice, pretože ak chceme zabezpečiť dlhodobú bezporuchovú prevádzku posuvnej brány, je nutné zastabilizovať koľajnicu aby nedochádzalo k jej poklesu alebo zdvihu so zmenami teplôt v letnom a zimnom období


Výber typu brány a samotná výroba

Ak to priestorové možnosti dovolia, odporúčame vám voľbu samonosnej posuvnej brány ako najlepšieho riešenia. Samonostná brána je drahšia na výrobu, kvôli veľkosti krídla a drahšiemu mechanizmu, na druhej strane posuvná brána na kolieskach je lacnejšia na výrobu, ale vyžaduje podstatne drahšie betonárske práce.

Zo skúseností nám vychádza, že v konečnom sčítaní je samonosná brána len o niečo málo drahšia ak vôbec, ale výhody v jednoduchosti obsluhy a životnosti víťazia a prinesú vám podstatne pohodlnejšie užívanie a údržbu.


Výroba brány

Samotnú výrobu posuvnej brány zabezpečujeme prostredníctvom našich externých partnerov, zámočníckych firiem. Ceny, dodacie lehoty a presné podmienky výroby sa preto odvíjajú od vyťaženosti spomínaných spoločností a ich kapacitných možností.