Mreže s certifikátom NBU


Bezpečnostné mreže ponúkajú vo všeobecnosti zvýšenú ochranu a bezpečnosť priestorov v ktorých sú inštalované. V niektorých špeciálnych prípadoch je však požadovaná aj bezpečnosť certifikovaná Národným bezpečnostným úradom pre viaceré stupne utajenia od vyhradeného až po tajný a to v súlade s vyhláškou NBU č. 314/2006 Z. o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní. V nasledujúcej tabuľke máte prehľadne zoradené mreže podľa splneného stupňa utajenia.

Stupeň utajenia           

Mreža/brána

Názov

Materiál

1 vyhradené

všetky bezpečnostné mreže

 

 

2 dôverné

pevné mreže

TONDINO SP

farbená oceľ

2 dôverné

pevné mreže

TUBOLARE RPD

farbená oceľ

2 dôverné

rozťahovacie mreže

Pantograf X - ROMBO

pozinkovaná oceľ

2 dôverné

navíjacie mreže

TUBOLARE RND

pozinkovaná oceľ

2 dôverné

navíjacie mreže

P.115

pozinkovaná oceľ

2 dôverné

navíjacie mreže

P.115

antikorová oceľ

3 tajné

pevné mreže

TONDINO SPT

farbená oceľ

Všetky naše mreže spĺňajú normy EU (STN EN 1627, 1628, 1629 a 1630) a sú označené značkou CE.


Mreže s certifikátom NBU