Hörmann WAT

Protipožiarne a bezpečnostné dvere WAT


Nové dvere WAT sú kvôli svojej sériovej protipožiarnej a bezpečnostnej funkcii optimálnou voľbou pre prechod z garáže priamo do obytného priestoru, ako napr. do vstupnej chodby. Okrem toho sa vďaka ich krídlu dverí, ktoré je vyhotovené s hrubým falcom, a rozmanitým možnostiam farebného vyhotovenia a povrchových úprav optimálne hodia k vnútorným dverám Vášho domu.

Vnútorné dvere pre:

  • prechod z garáže do obytného priestoru

T30 zamedzujúce šíreniu ohňa podľa DIN EN 1634

Brániace vlámaniu WK 2 podľa DIN EN V 1627

Zvukovo izolačné podľa DIN 52210 Rw cca 30 dB

Tepelná izolácia: UD=2,3 W/m2K


Stabilné a funkčné

Dvere WAT majú dvojstenné krídlo vyhotovené s hrubým falcom s celoplošne zlepenou vložkou, ako aj obojstranným oceľovým plechom a sú mimo- riadne stabilné. Prostredníctvom trojdimenzionálne nastaviteľných závesov a dvojitých obvodových tesnení je neustále zaručená nielen funkčnosť,ale aj tesnosť dverí.


Sériová bezpečnosť a protipožiarna ochrana

Viacbodové blokovanie dverí WAT s bezpečnostnou sadou guľa / kľučka s ochranou proti navŕtaniu a vytiahnutiu a 3 oceľovými čapmi proti vypáčeniu Vám ponúkajú vysoký bezpečnostný štandard. Spolu s protipožiarnou ochranou, ktorá zadrží požiar minimálne na 30 minút, sú dvere WAT optimálnym riešením, ak sú pre Vás protipožiarna ochrana a bezpečnosť rovnako dôležité.


Rôzne povrchové úpravy

Hörmann ponúka dvere WAT s rôznymi povrchovými úpravami, napr. vo vyhotovení Decograin. Vďaka tomuto prirodzene peknému a detailne vernému vzhľadu dreva harmonizujú dvere optimálne s dverami vo Vašom obytnom priestore.


Charakteristika výrobku

Ochrana voči vlámaniu: ★★★      Ohňovzdornosť: ★★★★★
Tepelná izolácia: ★★ Namáhanie: ★★★★★
Zvuková izolácia: ★★          Tvarová stálosť: ★★★★★

Katalóg a dokumentácie