Multifunkčné dvere H3D

Multifunkčné dvere H3D


Legislatíva predpisuje kvôli nebezpečenstvu požiaru v garáži pre prechod do domu protipožiarne dvere. Multifunkčné dvere H3D sú najlepšou voľbou pre túto citlivú oblasť. Na požiadanie dodatočne utesnia proti možnému dymu a pôsobia zvukovo-izolačne pri hluku pri štartovaní.

Vnútorné dvere pre:
  • prechod z garáže do domu

T30 zamedzujúce šíreniu ohňa podľa DIN EN 4102

Dymotesné podľa DIN 18095 s nasledovným dodatočným vybavením:
  • vysúvateľné podlahové tesnenie alebo hliníkový ukončovací profil s tesnením
  • horný zatvárač dverí a profilový cylinder

Zvukovo izolačné* podľa DIN EN ISO 711.1 s nasledovným dodatočným vybavením:
  • podlahové tesnenie Rw 37 dB
  • Hliníkový ukončovací profil Rw 41 dB
  • Dorazová lišta Rw 44 dB

Brániace vlámaniu WK2** podľa DIN EN V 162 s nasledovným dodatočným vybavením:
  • 2 dodatočné bezpečnostné čapy
  • uzatvárací cylinder DIN 18252, P-3-BS s ochranou proti navŕtaniu
  • hliníkové bezpečnostné kovanie DIN 18257, trieda ES1

Tepelná izolácia: UD=1,9 W/m2K


Robustné krídlo dverí

Dvojstenné krídlo dverí s hrúbkou 45 mm je vybavené izoláciou z minerálnej vlny, oceľovým zosilnením a oceľovými bezpečnostnými čapmi. Rohová zárubňa s hrúbkou 2 mm je opatrená 3-stranným tesnením z EPDM a je ju možné jednoducho namontovať pomocou hmoždinových kotiev do muriva.


Voliteľne s presklením

Na požiadanie obdržíte multifunkčné dvere H3D s protipožiarnym čírym sklom – pre viac svetla. Tieto dvere sú dodatočne vybavené horným zatváračom dverí.


Dodatočné vybavenie pre ďalšie funkcie

S rôznym dodatočným vybavením môžete zvýšiť zvukovú izoláciu a ochranu dverí H3D voči vlámaniu, dvere je taktiež možné vyhotoviť ako dymotesné dvere.

Pre dvere H3D sú k dispozícii štyri varianty s protipožiarnym čírym sklom
Multifunkčné dvere Hörmann H3D


Charakteristika výrobku

Ochrana voči vlámaniu: ★★ Ohňovzdornosť: ★★★★★
Tepelná izolácia: ★★ Namáhanie: ★★★★★
Zvuková izolácia: ★★★         Tvarová stálosť: ★★★★★


Hodnoty izolácie zvuku platia pre celoplošné dvere bez presklenia a nie pri montáži do pórobetónu.
** Trieda odolnosti WK 2 sa vzťahuje na dvere bez presklenia a nie v prípade montáže do montovaných priečok.


Katalóg a dokumentácie