Protipožiarne dvere H5-8

Protipožiarne dvere H8-5


Protipožiarne dvere H8-5 ponúkajú už desaťročia maximálnu mieru bezpečnosti pre pivničné kotolne a priestory so zásobníkmi oleja. Dvere sú najlepším príkladom vysokej kompetencie firmy Hörmann v oblasti požiarnej ochrany a z toho profitujete vy.

T30 zamedzujúce šíreniu ohňa podľa DIN EN 1634

Dymotesné podľa DIN 18095 s horným zatváračom dverí, tesnením na ochranu proti dymu a dolným dorazom
**.

Vnútorné dvere pre:

  • pivničné kotolne
  • priestore so zásobníkmi oleja

Tepelná izolácia: UD=1,7 W/m2K*


Stabilné krídlo dverí

Dvojstenné, z 2 strán falcované krídlo dverí s hrúbkou 45 mm a s hrúbkou plechu 0,9 mm je mimoriadne stabilné a vybavené ohňu brániacou izoláciou z oceľovej vlny, oceľovým zosilnením a 2 oceľovými bezpečnostnými čapmi. Zámok a sadu kľučiek je možné použiť pre profilové cylindre a dózické kľúče (DK), dodáva sa jeden dózický kľúč.


Integrovaná protipožiarna ochrana

Pri dverách a klapkách nie je protipožiarny materiál otvorený, ale na čelnej strane po celej šírke skrytý a zapustený v jednej rovine.


Dookola utesnené

Rohová zárubňa s hrúbkou 2 mm s obvodovým tesnením bezpečne utesňujú protipožiarne dvere H8-5. Pri priebežnej podlahe je možné dorazovú lištu jednoducho odstrániť.


Aj ako dymotesné dvere

Na požiadanie je možné dvere H8-5 vybaviť, aj ako dymotesné dvere, dodatočným vybavením, ako horný zatvárač dverí, tesnenie na ochranu proti dymu a dolným dorazom**.


Charakteristika výrobku

Ochrana voči vlámaniu: ★★ Ohňovzdornosť: ★★★★★
Tepelná izolácia: ★★ Namáhanie: ★★★★★
Zvuková izolácia: ★★★         Tvarová stálosť: ★★★★★


* pri obvodovom tesnení
** nevhodné pre únikové 
a záchranné cesty


Katalóg a dokumentácie