Problém s nadmernou vlhkosťou sa môže objaviť najmä v zimných mesiacoch, no nezriedka sa vlhké steny alebo orosené okná objavia aj počas teplých období roka. Ak používate sekcionálnu garážovú bránu Hörmann, nemecký výrobca pre vás ponúka hneď niekoľko možností ako sa neželanej vlhkosti v garáži zbaviť. V zásade môžme ponúkané riešenia rozdeliť do dvoch kategórií. Pasívne alebo aktívne odvetrávanie.

Vyvetraná garáž pri zatvorenej garážovej bráne? S Hörmannom žiadny problém!

Prvou možnosťou je tzv. pasívne odvetrávanie, kedy sa na zníženie vlhkosti použije prirodzené prúdenie vzduchu pri zatvorenej garážovej bráne. V tomto prípade nie je potrebný pohon garážovej brány. Hörmann tu ponúka tzv. Podlahové tesnenie s vetracími štrbinami, ktoré nahradí bežne dodávané podlahové tesnenie. Táto špeciálne navrhnutá perforovaná spodná guma zabezpečí prúdenie vzduchu pri zatvorenej garážovej bráne. Pri bežnom pohľade na garážovú bránu pritom nevidno žiadne otvory. Nie je potrebný žiadny zásah do brány samotnej.

Podmienkou úspešnosti je ešte jeden odvetrávací otvor v garáži, čo môže byť malé okienko bežne dostupné v rádových garážach na zadnej stene alebo priamo nad vstupom do garáže. Ak vaša garáž túto možnosť nemá, Hörmann má opäť riešenie. Môžte použiť tzv. Vetracie mriežky, ktoré sa dajú inštalovať už aj na existujúcu garážovú bránu. Tieto dodatočné otvory zabezpečia prúdenie vzduchu a teda eliminovanie vlhkosti v priestoroch garáže. Tu je potrebné vyrezanie presných otvorov priamo do lamely vašej sekcionálnej brány. (odporúčanie - tento zásah si nechajte realizovať autorizovanou montážou firmou). Mriežky sa dajú pomocou Posuvného hradítka regulovať - otvoriť alebo zatvoriť.

Automatické vetranie iba keď je to vhodné? Inteligentné riešenie!

Druhá možnosť vetrania je o niečo sofistikovanejšia a podmienkou je brána vybavená pohonom. Ide o tzv. aktívne odvetrávanie kde samotný pohon za pomoci klima senzora pootvorí vašu garážovú bránu. Primárne sa využva vnútorný senzor HKSI, ktorý meria vlhkosť a teplotu v interiéri a v prípade vysokej hodnoty dá impulz pohonu garážovej brány. Toto vetranie garáže sa realizuje prostredníctvom funkcie pohonu "druhá výška otvorenia". Mimoriadne komfortné je nastaviteľné rozmedzie teplôt, v ktorých sa brána nemá otvoriť. Obzvlášť pri mraze je táto dodatočná funkcia nenahraditeľná. Okrem toho môžete nastaviť prevádzkové časy vnútorného senzora, aby ubehli maximálne 2 hodiny na vetranie.

Tento systém sa dá rozšíriť o druhý vonkajší senzor HKSA. V tomto prípade vnútorný senzor vlhkosti HKSI vyhodnocuje vlhkosť a teplotu vo vnútri garáže a vonkajší senzor HKSA meria rovnaké veličiny v exteriéri. Ak je rozdiel vlhkosti v prospech vonkajších podmienok, pohon automaticky pootvorí garážovú bránu. Po vyrovnaní úrovní vlhkosti sa brána automaticky zatvorí. Okrem toho je možné ventilátorom dodaným zo strany stavebníka optimalizovať vetranie. Pripojený ventilátor môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný v spojení s opčným relé HOR 1. Pri aktivovanom ventilátore prebieha vetranie, hneď ako brána dosiahne poloho čiastočného otvorenia. Následne je ventilátor deaktivovaný, ak sa brána zatvorí.

Ak si pootvorenie garážovej brány nemôžte dovoliť napríklad z bezpečnostného hľadiska, alebo sa obávate hlodavcov alebo iných škodcov, aj tu existuje riešenie. Hörmann vyvinul špeciálnu Sadu sklopných kladiek. Tieto kladky sa inštalujú na vrchnú lamelu sekcionálnej garážovej brány a zabezpečia odklopenie iba vrchnej lamely. Garážová brána ostáva zatvorená pevne na zemi. Po zlepšení podmienok v interiéri sa vrchná lamela zatvorí.

O možnostiach inštalácie a kompatibilite sa informujte u vášho predajcu Hörmann

Priateľská rada na záver. Všetky technické úpravy a zásahy do garážovej brány odporúčame zveriť do rúk autorizovaných montážnych firiem vo vašom regióne. V tomto článku sme vás chceli iba oboznámiť s možnosťami, ktoré nemecký výrobca Hörmann ponúka v oblasti vetrania garáže.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.