Trendom súčasnej doby je do mobilu natlačiť čo najviac funkcií a jednou z nich určite môže byť aj ovládanie garážovej alebo plotovej brány. Výhodou tohto riešenia je zvýšený komfort, keďže mobil držíme v ruke podstatnú časť dňa. V súčasnej dobe existuje hneď niekoľko spôsobov ovládania pohonov mobilom. V tomto príspevku si stručne popíšeme princíp fungovania tých najpoužívanejších.

GSM modul a nulový paušál - prezvoň a otvor

Ako už z jeho názvu vyplýva, GSM modul ku svojmu fungovaniu potrebuje stabilnú mobilnú sieť a SIM kartu. Každý mobilný operátor má vo svojej ponuke tzv. nulový paušál, kedy sa karta využíva iba na príjem hovorov, resp. SMS správ. Túto bezplatnú kartu vybavíš v priebehu niekoľkých minút. Po aktivácii SIM karty, vypneš odkazovú schránku, vymažeš z nej všetky SMS správy a kontakty. Celý proces by mal byť bezplatný a tiež používanie tejto karty je bezplatné. Takto pripravenú kartu vložíš do GSM modulu, ktorý vhodným spôsobom pripojíš k riadiacej jednotke pohonu. Pozn. Inštaláciu GSM modulu vždy prenechaj odborne vyškolenému pracovníkovi.

Efektívny manažment účastníkov v počte 10/100/1000

Následne do GSM modulu zapíšeš jednotlivé telefónne čísla, ktoré majú mať oprávnenie k obsluhe brány. Zápis resp. výmaz jednotlivých účastníkov je realizovaný formou SMS správ, resp. hromadne pomocou softvéru v PC. Počet účastníkov je limitovaný pamäťovou kapacitou GSM modulu. V ponuke máme moduly pre 10, 100 resp. 1000 účastníkov. Manažment účastníkov je veľmi jednoduchý a efektívny. Tento systém je vhodný napr. pre hotely a ubytovacie zariadenia prípadne firmy s vyhradeným parkoviskom. Ubytovaní prípadne zamestnanci dostanú časovo presne ohraničený prístup do parkovacej zóny.

Výhody a nevýhody

GSM modul nájde využitie v rodinnom dome ale aj v strednom a veľkom podniku s väčším počtom zamestnancov. Používanie GSM modulu so sebou nenesie žiadne finančné náklady. Pridávanie a odoberanie účastníkov je rýchle a efektívne. Cenovo ide o najlacnejšiu investíciu v prepočte na počet účastníkov. Drobnou nevýhodou je absencia spätnej informácie o stave brány. Z hľadiska bezpečnosti by ovládanie brány malo byť iba s priamym výhľadom na zariadenie. Riešením sú napr. kamerové systémy a pod.

Wifi modul a aplikácia v mobile - ovládaj odkiaľkoľvek

Wifi modul je vhodný najmä pre garážové pohony, keďže ku svojmu fungovaniu potrebuje stabilný dosah domácej/firemnej Wifi siete. Výnimkou ale nie je ani inštalácia do pohonu vonkajšej brány. V našej ponuke nájdete značkové Wifi moduly priamo od výrobcov Hörmann, Came alebo Nice. Tiež ponúkame o niečo lacnejšie tzv. univerzálne riešenie od značky Meross. Wifi modul sa inštaluje obdobne ako GSM modul na ovládací kontakt daného pohonu. Následne je nutné stiahnuť si príslušnú aplikáciu v obchode Google alebo Apple.

Prideľovanie prístupov pomocou pozvánky a kontrola stavu brány

Po inštalácii aplikácie, pri prvotnom spustení je nutná procedúra, kde sa určí typ pohonu a funkcionalita, ktorá má byť dostupná. Oproti GSM modulu väčšina Wifi modulov dokáže používateľovi zobraziť spätnú informáciu o stave brány, či je zatvorená alebo otvorená. Prípadne v pokročilých nastaveniach je možné nastaviť časový rozvrh kedy sa má brána otvoriť, príp vo večerných hodinách vždy zatvoriť. Administrátor deleguje ďalších používateľov formou pozvánky emailom alebo SMS správou.

Zhrnutie

Wifi modul je vhodný najmä v privátnom sektore so stabilným Wifi signálom. Prideľovanie prístupov je rovnako ako v prípade GSM modulu efektívne formou pozvánok emailom alebo SMSkami. Počet používateľov je zväčša neobmedzený. Pohon je možné ovládať odkiaľkoľvek na svete s internetovým pokrytím. Napr. Budete sedieť na dovolenke pri mori a čiastočne pootvoríte a zatvoríte garážovú bránu kuriérovi s balíčkom. Navyše spätne skontrolujete polohu brány a dokážete ju napríklad ovládať aj prostredníctvom hlasových asistentov Apple alebo Google.

Bluetooth modul - ovládaj bránu nablízko

Technológia Bluetooth so sebou nesie obmedzenie vo forme kratšej vzdialenosti, no na druhej strane nie je potrebná žiadna dodatočná sieť, iba smartfón s Bluetooth technológiou. Momentálne ponúkame Bluetooth moduly od výrobcov Hörmann a Came. V oboch prípadoch je potrebná aplikácia stiahnutá z obchodu s aplikáciami. 

Nemecký Hörmann a Talianský Came

Nemecký Hörmann ponúka Bluetooth prijímač, ktorý je integrovaný priamo v pohonoch garážových brán SupraMatic 4. série alebo formou externého prijímača HET/S-24BLE. Tento je možné využiť napr. aj v pohonoch plotových brán a pohonoch od iných výrobcov. Prísup k prijímaču je spoplatnený jednorázovou sumou 8€ za jedného účastníka. Talianský výrobca Came má v ponuke Wifi/Bluetooth Key, ktorý sa pripája pomocou systémového konektora RSE a funguje s novšími typmi riadiacich jednotiek s konektorom RSE. Druhou možnosťou je tzv. povrchový snímač Bluetooth, ktorý je univerzálny a dá sa pripojiť aj k pohonom od iných výrobcov. Tu je v ponuke verzia pre 15, 50 alebo 250 používateľov.

Zhrnutie

Bluetooth síce reaguje na kratšiu vzdialenosť, no o to spoľahlivejšie a používateľ nemusí po vreckách hľadať diaľkový ovládač. Navyše má priamy výhľad na ovládaný pohon a teda z hľadiska bezpečnosti vizuálne vidí stav brány.

Bonus: Hörmann homee brain - brána ako IoT zariadenie

Špeciálnou kategóriou je smart diaľkový ovládač od firmy Hörmann. Kocka homee brain je výsledkom spolupráce s nemeckou firmou hom.ee, ktorá vyvíja produkty pre inteligentnú domácnosť. V podstate ide o diaľkový ovládač Bisecur, ktorý vysiela povely v spolupráci s mobilnou aplikáciou homee. Kocka Hörmann sa dá jednoducho spojiť s ďalšími dodatočnými kockami, podporujúcimi protokoly Zigbee, Z-Wave a EnOcean.

Spätná kontrola stavu, automatizácie a mnoho ďalšieho

Užívateľ si pri prvom spustení naskenuje QR kód priamo z kocky homee brain a následne zvolí typ a model pohonu. V nastaveniach vie jednoducho pridať ďalších používateľov a ich role. Veľkou výhodou technológie Hörmann Bisecur, je obojsmerná komunikácia s pohonom a teda spätná informácia o polohe brány. 

Zhrnutie

Hörmann homee brain v malom tele v skrýva výkonne funkcie inteligentnej domácnosti. Po doplnení o ďalšie kocky homee sa dokonca stane súčasťou ostatných IOT zariadení v domácnosti. Výhodou je jedna centrálna aplikácia s množstvom funkcií a nastavení, tvorba časových plánov, scenárov a automatizácií či ovládanie hlasovými povelmi.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.